Vil medarbejderne ikke tilbage?

Der kan være gode forklaringer på at mange tøver med at komme tilbage til kontoret. Nogle vil hævde at der er larm, forstyrrelser, at de får mere fra hånden derhjemme osv. Den bagvedliggende årsag kan være bytteforholdet mellem ude og hjemme. Det er simpelthen ikke besværet værd at køre på kontoret.

Morgenstress, transporttid, børn, indkøb, madlavning mm. som for nogens vedkommende toppes af fiskedag i kantinen eller ingen kage de 2-3 dage de er tvangsindskrevet til at dukke op. Selvfølgeligt er det dejligt at chefen overrasker med velment hjemmebag på kontoret. Men når kagen er spist, og alle har fået samlet op på de sidste 12-18 måneders hjemmearbejde falder begejstringen.

Vi tror forklaringen ligger i forskellen på at begejstre og motivere.

Begejstring er kortvarig og ofte bundet op på enkeltstående begivenheder med chefen i centrum. Motivation er derimod den drivkraft som styrer tid og energi, og som bør vurderes når chefen IKKE er til stede.

Derfor anbefaler vi, at du skruer på de mere kommercielle håndtag. Dem, der i endnu højere grad driver performance og resultater (dygtiggørelse, fif, vinkler, vidensdeling, sparring osv.) og som i sidste ender afgør, om nogen orker at køre på kontoret.

Heldigvis er det at motivere en færdighed, dvs. en adfærd som kan trænes. Og hvis du ikke har tid, eller sidder i møder kan en del af dem digitaliseres.

Kagehilsner fra Team Garde