Når man oplever de samme barrierer forhindre virksomheder i at nå deres mål, og de samme frustrationer gentaget, får vi lyst til at skære igennem.

Lyst til at komme fra PowerPoints til strategier, der guider og motiverer adfærd. Og utålmodige for at komme fra værdier på krus og plakater, til ny kultur og fra endnu et kursus til professionalisme i kundekontakten.

Vi er stiftet i frustration over symptombehandling.

Ledelser, der lagde nye processer oven i de eksisterende, og nye værdier oven i gammel kultur. Sælgere, der fik flere værktøjer og nye værditilbud uden nogen ved, hvorfor de ikke bare bruger dem, de fik sidst.

Mange ledere undrer sig over, hvorfor organisationen ikke bare gør som aftalt. Det kan fx være undren over en performancevarians, hvorfor nogen ikke er tro mod værdierne eller hvorfor nogen ikke følger strategien.

Måske fordi ’forkert’ adfærd er nem at genkende men svær at ændre. Især hvis du er i tvivl om, hvordan du gør og i hvilken rækkefølge.

Profitabel adfærd