Kulturforandring

Kultur er ’måden man gør tingene på her’ og summen af organisationens adfærd. Men både god og dårlig adfærd smitter. Så den adfærd, der får lov til at fylde mest, afgør om kulturen er stimulerende eller begrænsende for jeres resultater.

Den ubekvemme sandhed er også, at den ’mindst gode’ adfærd, I accepterer, bliver jeres kultur. Med andre ord kræver en kulturforandring i organisationen, færdigheder i at gennemføre adfærdskorrigerende samtaler, fordi den adfærd, der før blev set igennem fingre med, nu ikke længere er acceptabel.

Men udover lederstil eller manglende konsekvens i adfærd, er kultur også skabt af mange andre påvirkninger (fx ejer-/markedsforhold, organisering, KPI’er, onboarding, processer, kommunikation, heltebilleder, artefakter mm.).

Derfor finder vi det/dem, der påvirker kulturen mest i dag, og skruer op for de(t) gode og ned for de(t) mindre gode. For styrken og antallet af kulturbærere afgør, om og hvor hurtigt forandringen sker. Erfaringsmæssigt skal I bruge 15-20% af dem, der kan og vil for at skabe en varig forandring af kulturen.

Når mange kulturforandringer i organisationer ’ikke lever i hverdagen’, er det fordi de grundlæggende årsager til den nuværende adfærd og dermed kultur ikke bliver fundet og håndteret, og så bliver resultatet kun symptombehandling.

Selve processen er at en kombination af Gap analyse, nudging, adfærdsdesign, færdighedstræning, eksekveringsstøtte mfl. (beskrevet her på siden).