KONTAKT
DK UK
Kontakt

Tlf71 99 10 00
Mail<info@gardeconsultants.com

Strandvejen 100
2900 Hellerup
Kort

Store Torv 9
8000 Århus C
Kort

SOCIALE MEDIER

VI UDVIDER

Rekrutterringsfilm
Se den her

Garde Consultants

FORANKRING AF NY ADFÆRD OG KULTUR

Hvis I har ambitiøse mål, kan vi levere den nødvendige adfærd og kultur

Vi kan trække din forretningsmæssige dagsorden ned i brugerhøjde, så alle i organisationen ved, hvordan de tager ejerskab i adfærd. Du får konkrete anbefalinger til, hvordan I realiserer målene og omsætter jeres prioriteter til profitabel adfærd, indsatser og eksekvering

Vi er specialiserede i at omsætte planer til eksekvering. Det gør vi ved at træne, sparre, påvirke, 'nudge', 'aligne' og følge op, indtil adfærden bliver til kultur

Trusted advisor adfærd og mindset

Er Nordens førende investeringsbank, nøglen er medarbejdernes kompetencer og motivation. Garde udvikler sammen med ledelsen og HR et målrettet Trusted Advisor® program til ledere, medarbejdere og afdelinger, som bidrager til at bevare og udbygge førerpositionen som nummer 1 i Prospera (kundetilfredshed)

Lokal implementering af us koncept

Den nye udfordrer i Big Four er siden 2014 vokset fra 0 til 450 medarbejdere. One Firm skal tilsammen aktivere kundernes potentialer. Garde har med ledelsen forankret Miller Heimans salgskoncept lokalt i partneradfærd gennem struktureret vidensdeling, opfølgning ’lidt, men tit’ og dokumenterede best practices

At kunne forklare sig unikt og relevant

Et mindre træningsforløb udviklede sig til logisk segmentering, nyt værdiløfte, ny firmapræsentation og skærpede USP’er. Målet er kritisk masse, og midlet er øget 'wallet' og kortere salgscyklus. Den afledte effekt er vækst gennem fælles succesopskrifter, struktureret vidensdeling samt 'alignment af pitch'

Fra værditilbud til salgsadfærd

Lagde fundamentet med nye processer, standarder og mål. Efter ny strategi, segmentering og organisering kalibrerer vi, sammen med ledelsen, ReD Associate's kundeløfte og indsigter til adfærd og kultur. Udbyttet er ejerskab af målene og øget lyst til at eksekvere strategien, fordi organisationen oplever bedre sammenhæng mellem kundernes behov og ledelsens forventninger

Nr. 1 i kundetilfredshed (Aalund)

Samarbejdet med direktionen startede i 2009. Målet var at blive nummer 1 i kundetilfredshed/Aalund. SEB Pension er nummer 1 de sidste 5 år i træk og vandt HR prisen for performancekultur i 2014. Vi har implementeret distance-ledelse, ny salgsproces, Trusted Advisor® og et pictogram, der gør pension befriende enkelt samt tredoblet pensionsindskuddet på fire år

Ensartet salgsadfærd på tværs af lande

Samarbejdet omfatter fire ud af seks globale enheder, og startede i 2010 med ’Remote DNA’, dvs. hvordan Saxo Bank øger salgseffektiviteten på tværs af tidszoner, sprog og kulturer. Udbyttet er mere profit, bedre konverteringsrater, kortere salgscyklus og hurtigere onboarding af ’high performers’

Når udbud skal vindes

Bestyrelsen har ambitiøse mål for lønsomhed og vækst. Målet er flere af de rigtige kunder, og leverancen består i taktisk sparring til ledelsen med henblik på en kommercialisering af kundedialogen. Udbyttet er formulering af et værdiløfte, at få sat ansigt på yndlingskunderne og nyt ’pitch’

Udbud vindes før de går i udbud

Implementering af ny Go2Market strategi fra monopol til kundeorientering. Transformationen kræver øget forretningsforståelse og udfordrer relationer og loyalitet hos både offentlige kunder og erhvervskunder. Samarbejdet startede i 2010, og udbyttet er Trusted Advisor® adfærd og et kommercielt mindset

Vækst og nye kunder

Fondsmæglerselskab i Luxembourg, der vil fortsætte sin succes. Målet er flere nye kunder og mere AUM. Udbyttet siden 2012 er større indskud og flere nye kunder på kortere tid. Udbyttet er dokumenterede 'best practices', validerede salgsprocesser, nyt CVP, klar yndlingskundeprofil og tydelige USP'er, så alle kan forklare sig

Lønsom segmentering i Norden

Skabte trecifret millionresultat på tre år i Institutionelt og Privat Salg ved at flytte omkostninger og re-implementere sin forretningsmodel. Den afledte effekt var mere korrekt selvopfattelse, en skærpet performancekultur og varige omkostningsreduktioner

Fra specialist til salgsadfærd

Eksekvering af Go2Market strategi i Norden. Samarbejdet med direktionen startede i Cybercity og fortsatte i Xerox og siden 2009 i Philips Nordic. Individuelle 'assessments', observationer udefra-ind og lokal træning i fire nordiske lande. Den afledte effekt er styrket selvopfattelse og specialister, der tør 'sælge uden at sælge'

Akkvisition og mesterlære

Bestyrelsen satte i 2008 nye ambitiøse mål for 'ratio' (partner: advokater). Siden 2008 har vi implementeret ny vision og værdier, kalibreret strategiplaner til afdelinger og specialer, styrket akkvisitionsfærdigheder for partnere og advokater samt forbedret udbyttet af mesterlæren gennem ledelsesudvikling og 'alignment' af intern kommunikation