BØRSEN FREDAG 19. AUGUST 2022

Har I ambitions-
stop?

Når kriser kommer, vender stemningen. Alle afventer ledelsens reaktion, og måske er budskabet, at strategien er uændret, bortset fra at nu skal der bare spares på alt.

Men nye ledelsesbudskaber betyder ny medarbejderadfærd. Mindsettet skifter fra vores mål til mine mål. Så alt arbejdet med værditilbud, position og mærke afløses af prioritetsforvirring og småløb på gangene. For nu gælder det om at se travl ud og snakke om eksterne faktorer og egen uundværlighed.

Det var ellers en god anledning til at beslutte, hvem der skal have mere eller mindre, være færre eller bedre. Fx si de ulønsomme eller besværlige kunder fra. Eller sælge til de kunder, der sætter pris på dem, I er, og det, I i virkeligheden tilbyder. Eller gøre (endnu) mere for de 15-20% strategifaste kolleger, der skal få jer igennem krisen. Og omvendt.

Det er sikkert nemmere at skære alle over én kam, men du får bedre resultater (og kultur), hvis du tør skrue op for noget og ned for noget andet. For som altid starter (og slutter) kultur med ambitioner, kommunikation og stamina.

Velkommen til andet halvår fra Team Garde