BØRSEN FREDAG 3. JUNI 2022

Er adfærd en (risiko)faktor?

Man skulle tro at det var rigeligt motiverende at være opmærksom på adfærd, når man ser på udviklingen i omkostninger til compliance, intern kontrol og eksterne undersøgelser.

Løsningen er tilsyneladende mere af alt. Lige bortset fra etablering af den adfærd, der kan udvikle den dømmekraft, der afgør, om I snart har et nyt problem. Men det føles måske mere sikkert og rationelt at ansætte endnu flere, der kan sige nej, eller udsende endnu flere adfærdskodekser.

Det ville være dejligt, hvis man kunne regulere sig til ny adfærd, så alle gjorde det rigtige, i tide, og helt af dem selv. Men det er en lederfærdighed at udvikle jugement, nysgerrighed og feedback kultur. Så vi anbefaler, at I (risiko)vurderer firmaets adfærd. Dyrker (tæt-på) ledelse med et fælles kompas for, hvad der er rigtigt og forkert, og guider i hverdagen. Eller oversætter jeres regulativer til gode (leder)spørgsmål, og øver jer i at servere dem som kundeudbytter. Og ikke endnu et regulativ.

Det er forskellen på et dyrt projekt, og en sund kultur med god dømmekraft.