Træningskultur

Man spiller ofte som man træner. Og den adfærd, man træner, bør derfor være den, man gerne vil se i kampene.

Mange har CRM-træning, akademier, egne trænere, læringsmål, værktøjskurser og stor tilfredshed blandt deltagerne. Desværre ofte uden de forretningsmæssige resultater og den professionalisering af adfærden, som den øverste ledelse havde håbet på.

(Ofte fordi det er svært at anvise, hvordan kollegaen skal ændre adfærd, der måles på intern tilfredshed frem for kommercielle resultater, og fordi barriererne for forankring ikke er identificeret).

Udover at være obs på ovennævnte faldgruber anbefaler vi en ’udefra-ind’ tilgang, hvor I:

  1. Træner det rigtige, rigtigt. Det svære er at oversætte de kommercielle mål (fx X større kunder, X% nysalg, X# i kundetilfredshed) til lige netop dén adfærd og dét mindset, det kræver at nå de konkrete mål.
  2. Påvirker ’lidt, men tit’ og imellem de korte træningspas, så de ikke falder tilbage i gammel adfærd (vha. nudging).
  3. Skaber sammenhæng med systemer, processer, strategi og position, så træningen ikke får karakter af et ’projekt’, men sys sammen, så de understøtter og supplerer hinanden.

Det vigtigste er, at strategien er med som moder, så organisationen ikke øver sig i det forkerte eller giver feedback ud i det blå.