Strategieksekvering

Strategisk eksekvering = adfærd

Den hyppigste årsag til, at eksekvering af strategi udebliver og dermed fejler, er, at ledelsen tager adfærden for givet, ikke har den beskrevet eller synes, den er for banal.

Ledelsen mener, at mellemlederne har ’committed’ sig til deres ambitiøse mål, fordi de nikkede, da de fik dem præsenteret. Og sikkert velment vil de ikke blande sig i, hvordan organisationen når målene, da det kunne gå ud over deres ejerskab og dermed strategieksekvering.

Sandheden er nok, at ingen af dem ved, hvordan de skal nå målene, og stor er skuffelsen, når resultaterne (og adfærden) udebliver.

Men da de færreste kan beskrive den adfærd, det kræver at nå målene (altså hvordan organisationen skal gøre, sige og på hvilken måde), tilbyder vi en genvej ved at;

  1. Oversætte jeres strategi til konkret adfærd (det er en af vores yndlingsdiscipliner)
  2. Vurdere niveauet ved at observere adfærden ’live’ i alle kontaktpunkter (as is)
  3. Beskrive, accelerere og forankre den nødvendige adfærd (to be)