Nudging

Nudging (’et skub’) er et vigtigt redskab til implementering og forankring af ny adfærd. Vi nudger både budskaber, som skaber refleksion, og helt praktiske handlinger, som er lige ved hånden på det rigtige tidspunkt (fx kører sikkerhedsselen frem automatisk i nogle biler, så den er svær at glemme).

Vi bruger nudging sammen med adfærdsdesign for at understøtte den nye adfærd, indtil det bliver den nye måde at gøre det på hos jer. Vi gør det nemmere at gøre det rigtige, og besværligt at gøre det forkerte

Det svære ved nudging er at ’regne baglæns’ fra jeres mål (fx en bedre placering i en kundetilfredshedsanalyse), så de konkrete forbedringspunkter (fx proaktivitet eller ansvarsfølelse) bliver omsat til målrettede påvirkninger.

Nudging er ikke i stedet for ledelse, men spiller sammen med ledelsestiltag og gør jeres ledelse mere agil og beslutningsdygtig. Og så kommer I tættere på den enkelte medarbejder med mere rigtige og hyppige budskaber. Uden at være til stede.

Det er en svær og tidskrævende disciplin, når den gøres rigtigt, og tager erfaringsmæssigt 6-12 måneder med kommunikationsplan, drejebog, redaktion og optagelser, posts osv.

Vi leverer udelukkende indhold og bruger jeres egen platform (fx Actimo eller Yammer).