Gap analyse

Hvis du skal finde en (varig) løsning på et problem, skal du starte med at finde årsagen til problemet. I Gap analysen finder vi årsagerne til problemet, og hvad der forhindrer jer i at nå jeres mål, samt hvordan I kan nå dem.

Gap analysen er en kombination af ’deep-dive’, teser, dybdeinterviews, adfærdsobservationer og mønstergenkendelse. Så skiller vi årsager fra symptomer og mål fra midler, afrapporterer, tester og ruller ud.

Konteksten er vores forretningsmodel, som er at skabe en tæt sammenhæng mellem jeres strategi, kommunikation og adfærd. Vi kalder det en Gap analyse, fordi vi arbejder i mellemrummene (gaps’ne) og finder ud af, hvor ’varmetabet’ opstår imellem de tre områder.

Udbyttet af Gap analysen er, at du får svar på;

  1. De bagvedliggende årsager til problemet (så du får løst det reelle problem)
  2. Hvilke barrierer, der står i vejen for forankring af ny adfærd (varig effekt)
  3. Hvad der skal til for at nå jeres mål (orkestrering og dossering af virkemidler)

Vi bemander opgaverne efter kompleksitet, da svære problemstillinger kræver mere erfaring.