Forankring

Opfølgning er ikke forankring. Højst en delmængde.

Selvfølgelig følger ledere op for at vide, hvad der sker. Men hvis du følger op på den samme adfærd igen og igen, uden at den ændrer sig, er din opfølgning i bedste fald symptombehandling.

For os er forankring ikke en ny proces eller en ’work stream’ efter implementeringen. Forankring er resultatet, dvs. den afledte effekt af en (Gap) analyse af årsager og symptomer.

Forankring (af ny adfærd) starter i analysefasen, for det er der, vi finder;

  1. Årsagen til nuværende adfærd
  2. Hvilke barrierer, der blokerer for ny adfærd
  3. Hvilke virkemidler, vi skal orkestrere og dosere, hvornår og hvordan

Når vi kender årsagerne, kan vi accelerere den rigtige adfærd med de rigtige påvirkninger i implementeringsfasen.

Og det er noget helt andet end at ’have gang i mange ting’, ADKAR mfl.