Adfærdsdesign

Vi bruger adfærdsdesign til at understøtte forankring af strategi og ny (profitabel) adfærd ved at designe processer og handlinger, som gør den nye adfærd attraktiv og nem at gå til, samtidigt med at vi gør den uønskede adfærd besværlig.

Adfærdsdesign og nudging er kendetegnet ved at påvirke adfærden i selve situationen i stedet for før handlingen skal tages. Adfærdsdesign er især effektivt i travle organisationer med store informationsmængder, eller i kulturer, hvor mange kan vælge den forkerte løsning og adfærd.

 

Designet kan være digitalt, fx som app, eller analogt i form af artefakter.

Vi designer vores løsninger med det formål at få strategien og den nødvendige adfærd til at give mening, og give alle en chance for at komme med ombord.

Adfærdsdesign er beslægtet med nudging, som også er beskrevet her på siden.