Ligger strategien uden for jeres komfortzone?

Om eksekvering og forankring af strategi

Det er svært at få strategien ud til alle.

Mange PowerPoints indeholder ambitiøse mål for vækst, tilfredse kunder og engagerede medarbejdere. Mindre om hvordan I når målene.

Når nye strategier lanceres, nikker de fleste. Dels fordi målene rationelt lyder overbevisende, men også fordi de gerne vil beholde deres arbejde.

Begejstringen og enigheden varer, indtil det går op for de involverede, hvad de nye prioriteter betyder for egen adfærd og gamle vaner.

Symptomerne på manglende accept er, at mange gør, som de plejer. Den dominerende (leder)logik er, at medarbejderne ’bare skal forstå’ og derfor gentager målene. Men medarbejderne har forstået strategien for længe siden.

De er bare ikke med ombord.

Årsagen er, at mange ledelser tager for givet, at alle kan se værdien af at nå målene og ved, hvordan de ændrer adfærd. Og imens går tiden med intern opfølgning på selvfølgeligheder, indtil selv ildsjælene brænder ud.

Resultatet er, at ledelsen ryster på hovedet, mister tålmodigheden eller skifter ud på holdet.

Vi oversætter strategi til adfærd og mindset, så du kan bruge tiden på at motivere og dygtiggøre og mindre på at overtale og følge op.

 

Vi kan hjælpe dig med at:

  1. Beskrive den adfærd, der afgør om strategien bliver til noget
  2. Opnå accept i organisationen på værdien af at nå målene
  3. Oversætte strategien så den guider og motiverer adfærden i hverdagen