Distanceledelse
Distanceledelse

Strategi-eksekvering under Covid-19

Udgangspunkt

 • Mange uvant med distanceledelse
 • Medarbejdere på flere lokationer og work-from-home
 • Ønske om fælles identitet
 • Ønske om sammenhæng mellem analog og digital ledelse

Udfordring

 • Svært for ledelsen at være synlig/til stede i hele organisationen
 • Kulturelle forskelle
 • Varians i performance og færdighedsniveau
 • Vidensdeling er ustruktureret og ad hoc

Proces

 • GAP analyse og konkrete anbefalinger
 • Adfærdsdesign, idé og koncept
 • Produktion, implementering og forankring på app
 • Løbende opfølgning på og nudging af ledere og medarbejdere

Resultat

 • Sammenhæng mellem analog og digital ledelse
 • Fælles identitet på tværs af afdelinger
 • Lederne tættere på medarbejderne
 • Struktur på vidensdeling og udvikling
 • Mere interaktion skaber bedre beslutningsgrundlag

Tipping Points

 • Fælles platform ved hånden
 • Redaktion med c-level deltagelse
 • Nemt at gøre det rigtige
 • Wave maker og ambassadører udover forretningskultur
Tilbage til oversigt