Distanceledelse
Distanceledelse

Strategi-eksekvering under Covid-19

Udgangspunkt

 • Mange uvant med distanceledelse
 • Medarbejdere på flere lokationer og work-from-home
 • Ønske om fælles identitet
 • Ønske om sammenhæng mellem analog og digital ledelse

Udfordring

 • Svært for ledelsen at være synlig/til stede i hele organisationen
 • Kulturelle forskelle
 • Varians i performance og færdighedsniveau
 • Vidensdeling er ustruktureret og ad hoc

Proces

 • GAP analyse og konkrete anbefalinger
 • Adfærdsdesign, idé og koncept
 • Produktion, implementering og forankring på app
 • Løbende opfølgning på og nudging af ledere og medarbejdere

Resultat

 • Sammenhæng mellem analog og digital ledelse
 • Fælles identitet på tværs af afdelinger
 • Lederne tættere på medarbejderne
 • Struktur på vidensdeling og udvikling
 • Mere interaktion skaber bedre beslutningsgrundlag

Tipping Points

 • Fælles platform ved hånden
 • Redaktion med c-level deltagelse
 • Nemt at gøre det rigtige
 • Wave maker og ambassadører udover forretningskultur
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK