Bruun og Hjejle
Bruun og Hjejle

Største overskud nogensinde. Igen

‘Ambitionen med Ambitioner‘ og ‘værdien af værdier‘ forbinder strategi og kultur

Udgangspunkt

• Tier et advokatfirma med cirka 220 medarbejdere, heraf 26
partnere
• Generationsskifte gennemført med ny, ung ledelse
• Tydeligt DNA, særkende og position
• Klar specialiseringsstrategi med 3 fokusområder

Udfordring

• Ønske om skærpet kultur som middel til at tiltrække de mest attraktive kolleger
• (Re)implementering af den nye strategi og de nye værdier i adfærd og kultur
• Genetablering af tillid i kulturen efter generationsskifte
• Fælles ønske om mere konsekvens i kulturen uden at gøre vold på autonomi og
arbejdsglæde

Proces

• Deep dive i strategi, kundeanalyser, medarbejdertilfredshedsmålinger m.fl.
• Interview af 26 partnere og 10 nøglemedarbejdere
• Co-lab med managing partner, COO og eksternt reklamebureau (Boye Spellerberg)
• Afrapportering til bestyrelse, fælles firmadag i Italien og træning af alle i
kulturbæreradfærd

Resultat

• Strategi oversat til konkrete aktiviteter
• Opfølgningsværktøj forenklet og ´aligned´, så dialogen understøtter
partnerudviklingssamtaler
• Værdier oversat til konkret adfærd, så alle ved, hvordan de tager medansvar for
kulturen
• Fælles sprog, værktøjer og begreber

 

Tipping points

• GAP analysen, der afdækker uudtalte forbehold og de reelle nøgledilemmaer i
kulturen
• Strategien, der dikterer de væsentligste indsatsområder
• Fælles referenceramme for samtlige medarbejdere i Bruun & Hjejle
• Den understøttende kommunikation der binder ny identitet, adfærd og kultur
sammen

Tilbage til oversigt