FRØS Sparekasse
FRØS Sparekasse

Strategien eksekveret gennem analog og digital påvirkning af adfærd

Udgangspunkt

 • Ny strategi og visioner for fremtiden, ny ledelse
 • Prøvet mange kurser, som fokuserer på værktøj og modeller
 • Behov for ny adfærd, som understøtter den digitale fremtid
 • Ønske om mere strategi- og værdifasthed i hverdagen

Udfordring

 • Svært at koble ny strategi med konkret adfærd i det daglige
 • Fagligheden er en ‘barriere’ for kundeorientering
 • Lederne følger mere op på resultater end på indsatser
 • Stor varians i performance og færdighedsniveau

Proces

 • Opstart og diagnose  (nulpunktsmåling)
 • Interview og Realtime observationer
 • Afrapportering af indsigter, sammenhænge og konkrete anbefalinger
 • Træning i best practice
 • Adfærdsdesign på fælles platform (app)

Resultat

 • Vækst på udlån
 • Vækst på pension og investering
 • Vækst på forsikring
 • Mere præcis rentemarginal hurtigere

Tipping points

 • Ny rådgivningsstruktur giver kortere og bedre kundemøder med afsæt i kundens dagsorden
 • Struktureret vidensdeling skabt via digital synliggørelse på tværs af afdelinger
 • Kortere afstanden mellem ledere og medarbejdere, og medarbejdere og kunder
Tilbage til oversigt