ALM. BRAND
ALM. BRAND

Oversættelse af ledelsesgrundlag til best practice ledelse

Udgangspunkt

 • Fra 4 regioner med hver sin ledelse til ét samlet Alm. Brand Kundecenter
 • Der er udarbejdet overordnet ledelsesgrundlag for hele organisationen
 • Målsætning om fælles spillestil og best practice for ledelse

Udfordring

 • Lokal autonomi mellem lokationer af historiske årsager
 • Den enkelte leder vurderer selv ‘what good looks like’
 • Forskellige spillestile medfører uensartet håndtering af udfordringer
 • Svært at skalere succesopskrifter og konsekvens i ledelse

Proces

 • Deep dive på ledelsesgrundlag (LVI), lederuddannelse og onboarding
 • Interviews og observationer af ledere og trænere (gaps og best practice)
 • Afrapportering af indsigter og co-labs med ledere
 • Udvikling af adfærdsdesign for forudsigelige begivenheder i ledelse

Resultat

 • Proof of concept på oversættelse af Alm. Brands ledelsesgrundlag til konkret lederadfærd (Artefakt: Spillestil i KC)
 • Øget mersalg, NPS fra 65 til 81, EPSI viser bedste servicekvalitet blandt de store i branchen, proaktiv rådgivning steget med 7 point (EPSI)
 • Større arbejdsglæde blandt ledere og medarbejdere

Tipping points

 • Unik metode, som sikrer relatering og stort buy-in
 • Ensretning og koncept for træning og onboarding i ledelse
Tilbage til oversigt