ALM. BRAND GROUP
ALM. BRAND GROUP

Ny rekord i standarden for time to perform

Adfærdsbaseret og digitalt accelereret pre- og onboarding løfter omsætning og reducerer churn

Udgangspunkt

 • 30 lokationer og flere brands
 • Tidligere pre- og onboarding var analogt, håndbåret, vidensbaseret og generisk
 • Lokal autonomi udfordrede ensretning af medarbejderrejsen

Udfordring

 • Mål om at frigive ledertid
 • Uudnyttet potentiale i ’at starte før man starter’
 • Tendens til videnstunge og demotiverende aktiviteter
 • Svært at oversætte viden til færdigheder (pga. silobudgetter)

Proces

 • Vanskeligt at monitorere analoge processer på tværs af geografi og lokationer
 • Deep dive analyser, e-learning, sidemandsoplæring, praksisfællesskaber og færdighedskrav, business case mv.
 • Medlytning og observationer (interne succesopskrifter og best practices)
 • Interview af salgsdirektør, salgschefer, marketing, retention og sælgere
 • Operationalisering af observationer til adfærdsdesigns
 • Co-Labs med styregruppe og projektgruppe m. kollektiv handlingsplan

Resultat

 • Billigere at starte folk op, fordi tidligere performance og succesoplevelser også gør, at medarbejdere bliver
 • Time to perform reduceret med 1 mdr.
 • Samspillet mellem samhørighed, kompetence og autonomi motiverer varigt
 • Oversættelser fra viden til færdigheder og fra analog til digital frigiver ledelsestid
 • Øget digitalisering, automatisering og struktur frigiver ledertid og reducerer kortsigtet arbejdspres
 • Øget fokus på autonomi, samhørighed og kompetence i medarbejderoplevelsen reducerer medarbejderomsætningshastighed ved øget læring, trivsel og intrinsisk motivation

Tipping points

 • GAP-analysen mapper best practices i adfærd på medarbejder- og lederniveau
 • Færdighedstræning overførbar til praksis danner grobund for hurtig performance
 • Kunderne mærker ikke, at medarbejderen er ny
 • Koncept udbredes og relateres til flere enheder i koncernen
 • Mindre samkørsel gennem virtuelle check-ins og øget digitalisering af pre- og onboardingsmateriale reducerer processens miljøaftryk
Tilbage til oversigt