Sydbank
Sydbank

Markant fremgang i henvisninger

Intensivt forløb på 3 måneder skaber markante resultater.

Udgangspunkt

 • Sydbanks strategi er 1. kunden først, 2. Mere Sydbank, 3. Det der virker
 • Målet er adfærd og en stærkere bank
 • Vi starter i Sydbank Direkte, da der er kundehenvendelser og som fremtidigt benchmark for andre kanaler

Udfordring

 • Gap imellem strategi og rådgiveradfærd og kundeoplevelser
 • Stor performancevarians i henvisninger på nye kunder
 • Adfærd og samtalestruktur er nøgleudfordringer
 • Nøglen er en organisatorisk kompetence, som vi udvikler sammen over 2 temaer/3 mdr.

Proces

 • Indsigt i analyser, processer, jobbeskrivelser, kundeprogrammer, kaldstyper m.m.
 • Interviews
 • Real Time træning og kortlægning af best practice
 • Train the trainer for ledere, træning af medarbejdere i samtalestruktur, samtalestyring og konkrete formuleringer

Resultat

 • Nye kunder (henvisninger) målopfyldelse 175%
 • Trustpilot målopfyldelse 173%
 • Forsikringshenvisninger målopfyldelse 176%
 • Mere kvalitet i AML samtaler
 • Medarbejderengagement øget med 10% point

Tipping points

 • Tommelfingerregler, formuleringer og samtalestruktur forankret i adfærd og kultur
 • Fælles billede af ‘what good looks like’ i adfærd og kundeoplevelser
 • Følelsen af at blive hørt giver ansvarsfølelse og lyst til mere
 • Lederne har fået bedre færdigheder i at efterspørge dén med værdiskabende adfærd
Tilbage til oversigt