KRIFA
KRIFA

Krifas kontaktcenter opnår all time high i salg og medlemsoplevelse

Strategi- og værdifasthed fører til “Danmarks bedste telefoniske kundeservice” i Wilkes kundeservice award 2022

Udgangspunkt

 • Mål om at blive danskernes førstevalg
 • Ønske om at accelerere best practice adfærd i Krifas Kontaktcenter
 • Det skal være nemt og attraktivt at yde kompetent helhedsrådgivning
 • Træningssessioner af samtalekarakter og med lang forberedelsestid

Udfordring

 • Uforløst potentiale for at hæve hitrate og mersalg
 • Uensartethed i rådgivning og stor varians i performance
 • Frygt for ‘salg’ og manglende forankring af helhedsrådgivning
 • Manglende forventningsafstemning og konsekvens i ledelse

Proces

 • Gap analyse af nuværende rådgiver-, leder- og træneradfærd(deep dive, interviews og adfærdsvurdering)
 • Design af den best practice, som driver medlemsoplevelser og resultater
 • Train the Trainer forløb for trænere og ledere
 • Koncept for forankring gennem eksekveringsstøtte, kvalitetssikring og feedback på fx træningssessioner, 1:1, briefings, afd. møder etc.

Resultat

 • Praktisk samtalestruktur sikrer fælles tilgang til helhedsrådgivning
 • Ensartethed i rådgivning på tværs af teams og lokationer
 • C-SAT på 9,5 ud af 10
 • Styk-salg hævet betydeligt og alle indekstal i grøn i 3. kvartal

Tipping points

 • Performancevariansanalyse og diagnoseværktøj til vurdering af resultater
 • Værdikommunikation sikrer buy-in ved medarbejdere og trænere
 • Superbruger i adfærdskorrigerende initiativer
 • Ledelsens mod til at sikre strategi- og værdifasthed via opbygning af en konsistent træningskultur
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK