KRIFA
KRIFA

Krifas kontaktcenter opnår all time high i salg og medlemsoplevelse

Strategi- og værdifasthed fører til “Danmarks bedste telefoniske kundeservice” i Wilkes kundeservice award 2022

Udgangspunkt

 • Mål om at blive danskernes førstevalg
 • Ønske om at accelerere best practice adfærd i Krifas Kontaktcenter
 • Det skal være nemt og attraktivt at yde kompetent helhedsrådgivning
 • Træningssessioner af samtalekarakter og med lang forberedelsestid

Udfordring

 • Uforløst potentiale for at hæve hitrate og mersalg
 • Uensartethed i rådgivning og stor varians i performance
 • Frygt for ‘salg’ og manglende forankring af helhedsrådgivning
 • Manglende forventningsafstemning og konsekvens i ledelse

Proces

 • Gap analyse af nuværende rådgiver-, leder- og træneradfærd(deep dive, interviews og adfærdsvurdering)
 • Design af den best practice, som driver medlemsoplevelser og resultater
 • Train the Trainer forløb for trænere og ledere
 • Koncept for forankring gennem eksekveringsstøtte, kvalitetssikring og feedback på fx træningssessioner, 1:1, briefings, afd. møder etc.

Resultat

 • Praktisk samtalestruktur sikrer fælles tilgang til helhedsrådgivning
 • Ensartethed i rådgivning på tværs af teams og lokationer
 • C-SAT på 9,5 ud af 10
 • Styk-salg hævet betydeligt og alle indekstal i grøn i 3. kvartal

Tipping points

 • Performancevariansanalyse og diagnoseværktøj til vurdering af resultater
 • Værdikommunikation sikrer buy-in ved medarbejdere og trænere
 • Superbruger i adfærdskorrigerende initiativer
 • Ledelsens mod til at sikre strategi- og værdifasthed via opbygning af en konsistent træningskultur
Tilbage til oversigt