Danica Pension
Danica Pension

Kaskadering og forankring af ny strategi

Hvordan strategi guider og motiverer adfærd i en travl hverdag vha. adfærdsdesign og nudging.

Udgangspunkt

 • Cirka 500 medarbejdere fordelt på 5 kontorer
 • Strategien skal implementeres i kundedialogen i alle kontaktpunkter
 • Indsigter fra ReD Associates understøtter værditilbud, position, kampagner m.m.

Udfordring

 • Mellemlederne har svært ved at påvirke medarbejdernes adfærd ift. strategien
 • Medarbejderne fortæller ikke den samme, rigtige historie til kunderne
 • Kunderne oplever ikke værdien af strategien og kundemøderne ender i pris og afkast

Proces

 • Bearbejdning af data og historier (interne/eksterne)
 • Redaktionsmøde (1 time/uge)
 • Videoproduktion (Iphone)
 • Drejebog for 120-130 påvirkninger i alt p.a. (afdelinger, geografi, specialer)

Resultat

 • Strategien deltager i alle møder (interne/eksterne)
 • Ledelsen kan ‘være der, uden at være der’ (for de sidder jo i møder)
 • Fuld indsigt i reaktionsmønstre, forståelse og accept i realtid
 • Tjekliste opfulgt af kundebesvarelser og målinger

Tipping points

 • Strategien for bordenden
 • Aktiv og vedholdende deltagelse af direktionen i styregruppen
 • Eksterne deltagere i redaktionsmøderne (det er ‘svære samtaler’)
 • Løbende opsamling af budskaber (1-4 uger frem) sikrer relevans
 • Mængden og frekvensen af påvirkninger ‘lidt, men tit’
Tilbage til oversigt