Danica Pension
Danica Pension

Kaskadering og forankring af ny strategi

Hvordan strategi guider og motiverer adfærd i en travl hverdag vha. adfærdsdesign og nudging.

Udgangspunkt

 • Cirka 500 medarbejdere fordelt på 5 kontorer
 • Strategien skal implementeres i kundedialogen i alle kontaktpunkter
 • Indsigter fra ReD Associates understøtter værditilbud, position, kampagner m.m.

Udfordring

 • Mellemlederne har svært ved at påvirke medarbejdernes adfærd ift. strategien
 • Medarbejderne fortæller ikke den samme, rigtige historie til kunderne
 • Kunderne oplever ikke værdien af strategien og kundemøderne ender i pris og afkast

Proces

 • Bearbejdning af data og historier (interne/eksterne)
 • Redaktionsmøde (1 time/uge)
 • Videoproduktion (Iphone)
 • Drejebog for 120-130 påvirkninger i alt p.a. (afdelinger, geografi, specialer)

Resultat

 • Strategien deltager i alle møder (interne/eksterne)
 • Ledelsen kan ‘være der, uden at være der’ (for de sidder jo i møder)
 • Fuld indsigt i reaktionsmønstre, forståelse og accept i realtid
 • Tjekliste opfulgt af kundebesvarelser og målinger

Tipping points

 • Strategien for bordenden
 • Aktiv og vedholdende deltagelse af direktionen i styregruppen
 • Eksterne deltagere i redaktionsmøderne (det er ‘svære samtaler’)
 • Løbende opsamling af budskaber (1-4 uger frem) sikrer relevans
 • Mængden og frekvensen af påvirkninger ‘lidt, men tit’
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK