BØRSEN
BØRSEN

Hvordan Børsen kommer foran kurven i et printmarked, der falder ca. 20% p.a.

Gap analyse afdækker potentialer og muligheder

Udgangspunkt

 • Ambitionen er at være bedst til salg, sætte kunden først og agere professionelt
 • Abonnement & Annoncesalg skal transformeres ift. pipeline, digital omsætning
 • Velbeskrevet og analyseret afdeling med salgsproces, værditilbud mfl.

Udfordring

 • Google/FB æder annonceomsætning og fyldt ordrebog kræver ny adfærd
 • Stor performancevarians i aktivitetsniveau og resultater
 • Mange forbehold for ny adfærd (administration, marketing, produkter, pris…)

Proces

 • Deep Dive i strategi, analyser, segmentering, bonusmodel, NPS, Native, ‘pitch’ onboarding af kunder og medarbejdere, tool-box osv.
 • Dybdeinterview af ledelse, support, kommunikation, journalister mfl.
 • 16 dages observation ‘live’ af 4 ledere/12 sælgere efterfulgt af kundeinterviews
 • Bearbejdning af al indsamlet data samt afrapportering til ledelse og 3 afdelinger

Resultat

 • Indsigter konsolideret ‘udefra-ind’ fx reelle købsmotiver, bagvedliggende årsager til aflysningsprocenter, barrierer i samarbejde/kultur mm.
 • Anbefalinger ‘der virker fra på mandag’, om 3-6 mdr. og om 6-12 mdr. fx kvalitativ segmentering, organisering, kortere salgscyklus, mindre ‘churn’, nye KPI’er mfl.
 • Kortlægning af kopierbare ‘succesopskrifter’ for Annonce & Abonnement samt beskrivelse af transformationen ‘As –is’ og ‘To-be’ for ledelse og de to afdelinger

Tipping points

 • Mod hos ledelsen til at også selv at blive observeret ‘live’
 • Oprigtig nysgerrighed på forbedringspotentialer internt og eksternt
 • Stringent koordinering af ‘realtime’ kundebesøg

Slutprodukt

 • Stort mersalgspotentiale identificeret (SoW) samt styrkepositioner bekræftet
 • Lavthængende frugter fx team sammensætning, målepunkter, priser, rabatter…
 • Data, fakta og beslutningsgrundlag til ‘hvordan’ Børsen vender salgskurven
Tilbage til oversigt