SKOV
SKOV

Gapanalyse, salgsproces, best practice og træningskultur

Digital ambition kræver ensartethed på tværs af 7 regioner (Remote DNA®)

Udgangspunkt

 • Stabil vækst år for år
 • Premium leverandør af højteknologiudstyr
 • Ledelsen vil være markedsleder indenfor digitale løsninger
 • Ambitionen kræver ny adfærd og kultur at realisere

Udfordring

 • Gentagne implementeringsforsøg skaber tvivl og frustration
 • Kollektiv opfattelse af at kunder og markeder er forskellige
 • Indefra-ud mindset er en barriere for succes
 • Manglende erkendelse af at ambitionen kræver ny adfærd at realisere

Proces

 • Indsigt i strategi, mål, værditilbud, organisering mm.
 • Interview af ledelsen, regionschefer, sælgere samt udvalgte kunder
 • Real-time observationer af ledere og sælgere i afgørende touch points
 • Deep dive; barrierer, potentialer og afrapportering med anbefalinger
 • Co-lab på salgsproces, pitchbook samt eksekvering af train-the-trainer

Resultat

 • Indsigt i hvad ambitionen kræver (struktur, kommunikation og adfærd)
 • Visionen beskrevet på ny fx cvp, web, intern kommunikation mv.
 • Dybtfølt accept fra ledelsen og regionscheferne
 • Accelereret onboarding af early access kunder på digitale løsninger
 • Digitale services er blevet en kilde til mer- og krydssalg

Tipping points

 • Intern indsats i at skifte fra indefra-ud til udefra-ind (adfærd og kultur)
 • Skruer på flere håndtag ‘lidt men tit’ starter en positive bølge
 • Mod til at fortsætte og investere i transformationen
 • Kulturændring som middel til at opnå bedre økonomisk resultater
Tilbage til oversigt