YouSee
YouSee

Fra strategi til 1 mio. ‘Happy Households’

Mere ens end forskellig adfærd på tværs af salgskanaler.

Udgangspunkt

 • Barriereanalyse gennemført i 2017
 • Det grønne univers (sales excellence koncept) er udviklet, testet og implementeret 2018
 • Vigende marked med hård konkurrence, og målet er 1 mio. happy households
 • 5 call centre, 45 retailbutikker, partnersalg og foreningssalg

Udfordring

 • Lokal autonomi blandt ledere og medarbejdere
 • Uensartet behovsafdækning
 • Svært at udvikle de dygtigste
 • Stor performancevarians og pres på kundefastholdelse

Proces

 • Barriereanalyse, udvikling og implementering er afsættet for forankring i adfærd og kultur
 • Eksekveringsstøtte til ledere og coaches i hverdagen
 • Observationer (fra eksekveringsstøtte) er indsatsområder og temaer på Training Camps hvert kvartal
 • Løbende opsamling af succeshistorier ’hypes’ på Facebook Workplace

Resultat

 • Den grønne bog forankret i lederadfærd
 • Mere ens og effektive morgenmøder
 • Træning- og feedbackkultur, faste vurderingsområder og best practices
 • Positiv udvikling i KPI’er

Tipping Points

 • Mod til at holde fast i YouSee Sales Excellence team
 • Næste niveau i kundeoplevelsen driver kulturen
 • Følelsen af at blive dygtigere, er mere ambition og ansvarsfølelse
Tilbage til oversigt