YouSee
YouSee

Fra strategi til 1 mio. ‘Happy Households’

Mere ens end forskellig adfærd på tværs af salgskanaler.

Udgangspunkt

 • Barriereanalyse gennemført i 2017
 • Det grønne univers (sales excellence koncept) er udviklet, testet og implementeret 2018
 • Vigende marked med hård konkurrence, og målet er 1 mio. happy households
 • 5 call centre, 45 retailbutikker, partnersalg og foreningssalg

Udfordring

 • Lokal autonomi blandt ledere og medarbejdere
 • Uensartet behovsafdækning
 • Svært at udvikle de dygtigste
 • Stor performancevarians og pres på kundefastholdelse

Proces

 • Barriereanalyse, udvikling og implementering er afsættet for forankring i adfærd og kultur
 • Eksekveringsstøtte til ledere og coaches i hverdagen
 • Observationer (fra eksekveringsstøtte) er indsatsområder og temaer på Training Camps hvert kvartal
 • Løbende opsamling af succeshistorier ’hypes’ på Facebook Workplace

Resultat

 • Den grønne bog forankret i lederadfærd
 • Mere ens og effektive morgenmøder
 • Træning- og feedbackkultur, faste vurderingsområder og best practices
 • Positiv udvikling i KPI’er

Tipping Points

 • Mod til at holde fast i YouSee Sales Excellence team
 • Næste niveau i kundeoplevelsen driver kulturen
 • Følelsen af at blive dygtigere, er mere ambition og ansvarsfølelse
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK