COLOPLAST
COLOPLAST

Fra lokal autonomi til partnership selling i 35 lande

HQ skaber samlende koncept og finder nøglen til lønsom vækst

Udgangspunkt

• Ingen fælles salgsproces, værdiløfte og eller krav til
performance
• Ringe kendskab til DNA, brand og position i datterselskaber
• Problematisk at samarbejde og dele erfaringer
• Svært at holde på medarbejdere – lønkonkurrence

Udfordring

• Frustrationer omkring prisniveau trods kvalitetsprodukt
• Ingen struktur for samarbejde på tværs af markederne imellem
• Korte kundeforhold, trods ønske om længerevarende partnerskab
• Hverdagens reelle helte overses og taber motivationen over tid

Proces

• Kortlægning af best practice, ønsket adfærd og kompetencer
• Pilot med 7 toneangivne markeder
• Udvikling af implementeringspakke til markeder
• Design af coaching manual til ledere

Resultat

• Frivillig implementering i 35 lande efter pilot
• Kapitalisering af brand og kvalitetsprodukter
• Samarbejde og vidensdeling på tværs af markeder
• Betydelig mindre churn af medarbejdere

Tipping points

• Ledelsens involvering, både fra HQ og lande
• Lokal implementering ud fra overordnet koncept
• Broadcast af succeshistorier på tværs af markeder
• Struktureret kortlægning af ønsket adfærd og kompetencer

Tilbage til oversigt