COPENHAGEN ECONOMICS
COPENHAGEN ECONOMICS

Fra iværksættervirksomhed til professionel konsulentvirksomhed

Ny opfølgningsmetode- og frekvens løfter effekten af lederskabet på tværs af landegrænser (og COVID/WFH)

Udgangspunkt

 • Kæmpe markedspotentiale for CE
 • Kontorer i 4 lande, 90+ medarbejdere og tydeligt værditilbud
 • Stor samarbejdsglæde, stolthed og gejst kolleger imellem
 • Mange analyser, planer og møder igennem tiden

Udfordring

 • Kommerciel adfærd er ikke en naturlig del af medarbejdernes DNA
 • Salgsperformance og -pres hviler på få partnere/kontorer
 • Seniorer har forbehold for salg, og mange har andre jobmotiver
 • Partnerne skal udbrede salgsansvaret på seniorer for at skabe vækst
 • Medarbejderne efterspørger tydeligere forventninger, kommunikation og lederskab
 • Nu skal der eksekveres!

Proces

 • Gapanalyse (Deep Dive, dybdeinterviews, tesekatalog, anbefalinger mfl.)
 • Afrapportering af 7 konkrete, prioriterede anbefalinger for at komme i mål
 • Udvikling og design af ugentlige 10-minutters Check-in samtaler (opfølgningsformat)
 • Træning af partnere og chefer i indsalg, rammesætning, spørgemetodik, proces mfl.
 • Ny gapanalyse 12 mdr. efter dokumenterer resultater, nye gaps og næste niveau

Resultat

 • Større profit og mindre ‘churn’ med samme tidsforbrug (for partnere/chefer)
 • Ambitionen og den skærpede kultur i CE tiltrækker tunge profiler fra ind- og udland
 • Klar rollefordeling og tydelige forventninger øger medarbejdertilfredsheden
 • Strammere værdikæde og mindre tilbageløb

Tipping points

 • Metoden der erstatter årlige MUS og frigør produktiv partnertid
 • Samtalestrukturen, der skaber overblik, transparens otiverer for ny adfærd
 • Frekvensen der sikrer at afvigelser og evt. konflikter tages i opløbet
Tilbage til oversigt