Alm. Brand
Alm. Brand

Fra ekspedition til kundeservice og proaktivt mersalg

71% stigning i mersalg og forbedret kundeoplevelse på 4 mdr.

Udgangspunkt

 • Ambitionen er ‘et samlet Alm. Brand’
 • Værditilbuddet er målrettet helkunder irt. forsikring, bank og pension
 • Kundeorientering, mer- og krydssalg er en vigtig prioritet
 • Ny ledelse i 2019/2020

Udfordring

 • Stort uudnyttet potentiale i den organisk drevede trafik til kundecentrene
 • Udfordringen er nulvækst, mer- og krydssalg, og produktmix efterspørges ikke af kunderne
 • Nøglen til at realisere potentialet kræver proaktiv rådgiveradfærd, understøttet af ‘tæt på’ ledelse

Proces

 • Indsigt i strategi, brand, værditilbud, uddannelse, træning, onboarding, KPI, BI, kaldsmix, kundemix transskriberede kald, mv.
 • Gennemførelse af interviews på Teams (chefer, ledere, medarbejdere)
 • Deltagelse i briefings, 1:1, ledermøder, chefmøder mv. via Teams
 • Analyse og design af callflow, salgsledelse, Train the Trainer
 • Afrapportering af fakta, mønstre og indsigter til ledelsen
 • Intensivt forløb for ledere og trænere i at opnå accept på strategien
 • Train the Trainer-forløb irt. superbrugeradfærd og dygtiggørelse af andre

Resultat

 • Implementering af ny proaktiv og værdiskabende adfærd
 • Stigning i mersalg med 71%
 • Stigning i nysalg med 5%

Tipping Points

 • Strategien er oversat til adfærd i hverdagen – fra resultatfokus til resultat- og adfærdsfokus
 • Best practices i adfærd er kortlagt og beskrevet
 • Organisationen påvirkes løbende med succeshistorier
Tilbage til oversigt