Codan
Codan

Fordobling af salget i SME på 3 måneder efter GAP analyse

Intensivt forløb skaber rekord i omsætning, samtykker og NPS.

Udgangspunkt

 • 25 sælgere i in- og outbound i Århus og København
 • Omkostningsfokus og vækstagenda
 • Tidligere kurser og tiltag ikke forankret i hverdagen
 • Stor performance varians imellem top og bund

Udfordring

 • Salget skal fordobles og lønsomheden skal følge med
 • Svært at kapitalisere på nye produkter (svære at sælge)
 • Formen skal optimere salget, mens de arbejder (ikke offsite og flere kurser)
 • Lange samtaler og svært at få samtykker og leads

Proces

 • Deep dive i strategi, analyser, brand platform, værditilbud og exit interviews
 • Interview af salgsdirektør, salgschefer, marketing, retention og sælgere
 • Medlytning og observationer
 • Individuel opfølgning, træning ‘lidt, men tit’ og personlig handlingsplan

Resultat

 • Salget per måned er fordoblet
 • NPS forbedret fra -33 til plus 23.5
 • Antallet af samtykker er tidoblet samtidig med, at AHT er faldet
 • Afhængighed af High Performere stærkt reduceret

Tipping points

 • GAP analysen, der sikrer, at vi træner det rigtige, først
 • Beslutningsdygtighed i salgsledelse og marketing (fx ændring af IVR og ansvarsområder)
 • At kundetilfredshed (MWB) indgår i salgsudviklingen
 • Committed salgsledelse og intern coach

 

 

 

 

Tilbage til oversigt