COWI
COWI

Fordobling af ordrebog i COWI Sverige

5 ugers intensiv salgssupport/realtime coaching

Udgangspunkt

 • Kulturen er skabt gennem opkøb af mindre rådgivningsvirksomheder
 • 3 lokationer, 4 sektorer og ca. 900 FTE
 • Strategien FUTURE NOW stiller skarpt på sektorer, geografi og Go-to-Market
 • COWI SE har ikke nået salgsbudgettet de foregående 8 år

Udfordring

 • Kun de 3 største rådgivere bliver proaktivt inviteret til udbud (pt. nr. 8)
 • Mange små kunder/projekter skaber (følelse af) travlhed og knaphed
 • Reaktiv salgsadfærd vanskeliggør udnyttelse af rammeaftaler/mer- og nysalg
 • Dygtige eksperter, men for få til at drive den proaktive KAM/salgskultur

Proces

 • Deep Dive i GTM, kundeundersøgelser, analyser, målinger, KPI’er etc.
 • Interviews, observationer af adfærd i alle væsentlige ‘touch points’ internt og eksternt, sparring, rådgivning, og introduktion af værktøjer, salgsproces, pitch mfl. tilpasset den konkrete rådgiver/afdeling/udfordring
 • 5 ugers intensiv salgssupport af konsulent team (3 konsulenter, PM og partner)

Resultat

 • Stigning i Order Backlog (+5 måneder frem)
 • Ugentlig afrapportering til ledelsen fx. rolle/ansvarsfordeling, barrierer for salgskultur, KPI’er, modus operandi, onboarding mfl. til opnåelse af forretningskritisk adfærd og kultur
 • Første fase/præmis for eksekvering af FUTURE NOW beskrevet og leveret

Tipping points

 • Første store projekter vundet (var i gang før leverancens opstart)
 • ‘Skub’ til ledelsen (ifølge dem selv) hjalp dem til at træffe de aktive til-/fravalg
 • Ledelsen internaliserer anbefalingerne og overtager implementeringen herfra

Slutprodukt

 • Helhedsplan der adresserer hver enkelt udfordring, da den kombinerede løsning hænger sammen, og understøtter hinanden og tilsammen skaber varig effekt
 • Visuelle værktøjer og fælles referenceramme som fundament for salgsadfærd
Tilbage til oversigt