FORCA
FORCA

Rådgivning og merværdi skaber højeste medlemstilfredshed nogensinde

Gapanalyse, design af best practice for rådgivning og koncept for implementering og kvalitetssikring skaber højeste medlemstilfredshed nogensinde

Udgangspunkt

 • Mål om at forbedre medlemsoplevelser, –fastholdelse og merværdi
 • Kunder og medlemmer stiller fornyede krav til kvalitet i rådgivning
 • Tidligere forsøg har ikke haft den ønskede eller varig effekt
 • Ønske om at gå fra ‘hvad’ til ‘hvordan’ i konkret adfærd

Udfordring

 • Forskellige opfattelser af ‘den gode medlemsoplevelse’
 • Performancevarians skaber uensartet rådgivning
 • Svært at vidensdele gode eksempler uden fællesnævner for succes
 • Nedprioritering af nye tiltag, der udfordrer gamle vaner
 • Manglende sammenhæng mellem ambition og auditering

Proces

 • Gap analyse (deep dive, interviews, adfærdsvurdering, anbefalinger)
 • Design af den rådgiveradfærd, der driver ambitionen
 • Implementering via Train the Trainer-koncept med teamledere
 • Forankring via eksekveringsstøtte og rådgivertræning i best practice
 • Udvidelse til andre service lines

Resultat

 • Højeste medlemstilfredshed nogensinde
 • Etablering af en træningskultur med afsæt i strategien
 • Best practice er integreret i processer, onboarding, arbejdsgange mv.
 • Summen af det hele øger leder- og medarbejdertilfredshed

Tipping points

 • Disciplin og metode sikrer udviklings- og forandringsorientering
 • Oversættelse af strategien for medlemsoplevelser til konkret adfærd
 • Strategi- og værdifasthed skaber sammenhold og motivation
Tilbage til oversigt