FORCA
FORCA

Rådgivning og merværdi skaber højeste medlemstilfredshed nogensinde

Gapanalyse, design af best practice for rådgivning og koncept for implementering og kvalitetssikring skaber højeste medlemstilfredshed nogensinde

Udgangspunkt

 • Mål om at forbedre medlemsoplevelser, –fastholdelse og merværdi
 • Kunder og medlemmer stiller fornyede krav til kvalitet i rådgivning
 • Tidligere forsøg har ikke haft den ønskede eller varig effekt
 • Ønske om at gå fra ‘hvad’ til ‘hvordan’ i konkret adfærd

Udfordring

 • Forskellige opfattelser af ‘den gode medlemsoplevelse’
 • Performancevarians skaber uensartet rådgivning
 • Svært at vidensdele gode eksempler uden fællesnævner for succes
 • Nedprioritering af nye tiltag, der udfordrer gamle vaner
 • Manglende sammenhæng mellem ambition og auditering

Proces

 • Gap analyse (deep dive, interviews, adfærdsvurdering, anbefalinger)
 • Design af den rådgiveradfærd, der driver ambitionen
 • Implementering via Train the Trainer-koncept med teamledere
 • Forankring via eksekveringsstøtte og rådgivertræning i best practice
 • Udvidelse til andre service lines

Resultat

 • Højeste medlemstilfredshed nogensinde
 • Etablering af en træningskultur med afsæt i strategien
 • Best practice er integreret i processer, onboarding, arbejdsgange mv.
 • Summen af det hele øger leder- og medarbejdertilfredshed

Tipping points

 • Disciplin og metode sikrer udviklings- og forandringsorientering
 • Oversættelse af strategien for medlemsoplevelser til konkret adfærd
 • Strategi- og værdifasthed skaber sammenhold og motivation
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK