Distanceledelse – strategieksekvering på den hybride arbejdsplads

Udgangspunkt

• Mange uvant med distanceledelse
• Medarbejdere på flere lokationer og work-from-home
• Ønske om fælles identitet
• Ønske om sammenhæng mellem analog og digital ledelse

Udfordring

• Svært for ledelsen at være synlig/til stede i hele organisationen
• Kulturelle forskelle
• Varians i performance og færdighedsniveau
• Vidensdeling er ustruktureret og ad hoc

Proces

• GAP analyse og konkrete anbefalinger
• Adfærdsdesign, idé og koncept
• Produktion, implementering og forankring på app
• Løbende opfølgning på og nudging af ledere og medarbejdere

Resultat

• Sammenhæng mellem analog og digital ledelse
• Fælles identitet på tværs af afdelinger
• Lederne tættere på medarbejderne
• Struktur på vidensdeling og udvikling
• Mere interaktion skaber bedre beslutningsgrundlag

Tipping points

• Fælles platform ved hånden
• Redaktion med c-level deltagelse
• Nemt at gøre det rigtige
• Wavemakers og ambassadører udover forretningskultur

Tilbage til oversigt