Norlys
Norlys

Digitalt kompas til strategi- og værdifasthed i hverdagen

Norlys Erhverv opnår eksekveringshastighed og ‘One Firm’

Udgangspunkt

 • Sammenlægning af flere afdelinger med hver deres måde at arbejde på
 • Ambition om etablering af ”One Firm”, løsningssalg, krydssalg og øget nysalg
 • Ønske om fælles identitet og delingskultur
 • Mål om at effektivisere analog og digital ledelseskommunikation

Udfordring

 • Kulturelle forskelle mellem afdelinger
 • Historisk set et varmetab i strategien
 • Svært at dele gode eksempler i en travl hverdag
 • Geografi, distanceledelse og analoge begrænsninger

Proces

 • Gap analyse (pensum, interviews, realtime observationer, deep dive, debrief med anbefalinger)
 • Adfærdsdesign, idé og koncept
 • Produktion, implementering og forankring af app (kompas)
 • Broadcast af best practice i adfærd
 • Løbende monitering, opfølgning og nudging af ledere og medarbejdere

Resultat

 • Sammenhæng mellem analog og digital ledelse
 • Bedre forståelse af egen rolle ift. strategiske mål
 • Øget (kryds)salg, bedre samarbejde og følelsen af ”one firm”
 • Større effekt og besparelse i interne aktiviteter fx permission irt. understøttelse af digital platform
 • Bedre og hurtigere onboarding

Tipping points

 • Øget refleksion og dygtiggørelse
 • Eksekveringshastighed i strategien
 • ‘Silent talents’ synliggjort
 • Autenticitet i kulturen
Tilbage til oversigt