Center of Excellence driver strategi, ledelsesgrundlag og potentialer, samt integration af opkøb

Hvordan etablerer man en operating model, der skaber sammenhæng og et fælles sprog, som giver mening og motivation.

Udgangspunkt

 • Proof of concept fra pilot initiativer i forskellige BU’s (metode, erfaringer og resultater)
 • Målet er etablering af Center of excellence (akademi) som skal spille en central rolle i at drive strategi, ledelsesgrundlag og potentialer
 • Ambition om at eksekvere adfærd og derved skabe en kultur, som bliver et konkurrenceparameter for kunder og kandidater

Udfordring

 • Tidligere initiativer har fokuseret på videnstræning i modeller og værktøjer med begrænset relatering og effekt på resultatskabelsen i hverdagen
 • Forskellige ønsker til værditilbuddet for center of excellence komplicerer opgaven
 • Forventningerne fra BU’s stiller nye krav til adfærd for interne konsulenter
 • Fælles ønske om øget relatering til hverdagen i modsætning til tidligere kursustilbud

Proces

 • Gap analysen (’deep-dive’, teser, dybdeinterviews, adfærdsobservationer, analyse, afrapportering)
 • Co-lab fx præmisser, operating model, organisering, rolle/ansvar, kompetenceløft mv.
 • Etablering og eksekvering af forløb med værdiskabende initiativer fx train the trainer, masterclass’, real times med sparring og feedback etc.
 • Eksekvering af anbefalinger i operating model fx best practice ledelse, pre-, on-, og reboarding, tiltrækning og fastholdelse af talenter, ekstern certificering etc.

Resultater

 • BU’s har adgang til taktisk sparringspartner i Center of excellence
 • Øget kvalitet i diagnosticering og prioritering af indsatser øger first time right
 • Design metode fx co-labs, operativ modeller, kommunikation og adfærd sikrer buy-in og mindre tilbageløb
 • Ensartethed i implementering og orkestrering af virkemidler accelererer forankringen

Tipping points

 • Center of excellence er tæt på BU’s ift. at identificere synergier på tværs fx optimering af budgetter, samspil og best practices
Tilbage til oversigt