TRYG
TRYG

Analyse fra ReD Associates oversat til (risikorådgiver) adfærd, salgsværktøjer og kundekontakt

Fra 250 forskellige måder at rådgive på til ‘best pratice’, fælles stillestil og træningskultur

Udgangspunkt

 • Tryg Erhverv er allerede erhvervslivets foretrukne forsikringsselskab
 • Bedste finansielle resultater og højeste kunde-/medarbejdertilfredshed
 • Erhvervsledelsen hæver barren med ny strategi og højere salgsmål
 • Analyse (193 sider) fra ReD afdækker latente kundebehov og ledig position

Udfordring

 • Tocifret millionbeløb investeret i nyt it-system (kræver ROI)
 • Share of Wallet (SoW) rummer stort mersalgspotentiale (+100mkr.)
 • Winning Aspiration (WA) fortolkes på ca. 250 forskellige måder
 • Kunderne efterspørger (ifølge ReD Ass.) proaktiv rådgivning, forretnings-forståelse, enkle til-/fravalg og bedre timing for henvendelser
 • Det kræver (samtale)struktur og færdigheder (overgange, spørgeteknik)
 • 4 forskellige it systemer lægges sammen til ét system (~CRM)

Proces

 • Gapanalyse (Deep Dive, interview, medlytning, observationer mm.)
 • Co-labs med udvikling af træningskit til 6 salgskanaler
 • Afrapportering til erhvervsledelsen og hver salgsdirektør/-kanal
 • Train the trainer for 20 salgsdirektører/partneransvarlige/salgschefer
 • Styregruppe med CM team (input til fx e-learning, målepunkter, drejebog)
 • Design af ny salgsproces til øvre/nedre segment
 • Optagelse af videoklip med testimonials fra direktion til erhvervsledelse

Resultat

 • Gapanalyse afdækker 3 barrierer for forankring og varig effekt (af træning)
 • Best practice i risikorådgiveradfærd beskrevet for 6 salgskanaler
 • Salgsværktøj/kit til 20 trainers fordelt på in/outbound, partner, SME og LA
 • Sammenhæng iml. salgspotentiale, position, kundebehov og adfærd

Tipping points

 • Strategifasthed i alle ledelseslag
 • Mod i erhvervsledelsen til at følge anbefalingerne i gapanalysen
 • Konsekvens i rådgiveradfærd og feedbackkultur
 • Stærk projektledelse/styring af programdirektør og Change team
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK