TRYG
TRYG

Analyse fra ReD Associates oversat til (risikorådgiver) adfærd, salgsværktøjer og kundekontakt

Fra 250 forskellige måder at rådgive på til ‘best pratice’, fælles stillestil og træningskultur

Udgangspunkt

 • Tryg Erhverv er allerede erhvervslivets foretrukne forsikringsselskab
 • Bedste finansielle resultater og højeste kunde-/medarbejdertilfredshed
 • Erhvervsledelsen hæver barren med ny strategi og højere salgsmål
 • Analyse (193 sider) fra ReD afdækker latente kundebehov og ledig position

Udfordring

 • Tocifret millionbeløb investeret i nyt it-system (kræver ROI)
 • Share of Wallet (SoW) rummer stort mersalgspotentiale (+100mkr.)
 • Winning Aspiration (WA) fortolkes på ca. 250 forskellige måder
 • Kunderne efterspørger (ifølge ReD Ass.) proaktiv rådgivning, forretnings-forståelse, enkle til-/fravalg og bedre timing for henvendelser
 • Det kræver (samtale)struktur og færdigheder (overgange, spørgeteknik)
 • 4 forskellige it systemer lægges sammen til ét system (~CRM)

Proces

 • Gapanalyse (Deep Dive, interview, medlytning, observationer mm.)
 • Co-labs med udvikling af træningskit til 6 salgskanaler
 • Afrapportering til erhvervsledelsen og hver salgsdirektør/-kanal
 • Train the trainer for 20 salgsdirektører/partneransvarlige/salgschefer
 • Styregruppe med CM team (input til fx e-learning, målepunkter, drejebog)
 • Design af ny salgsproces til øvre/nedre segment
 • Optagelse af videoklip med testimonials fra direktion til erhvervsledelse

Resultat

 • Gapanalyse afdækker 3 barrierer for forankring og varig effekt (af træning)
 • Best practice i risikorådgiveradfærd beskrevet for 6 salgskanaler
 • Salgsværktøj/kit til 20 trainers fordelt på in/outbound, partner, SME og LA
 • Sammenhæng iml. salgspotentiale, position, kundebehov og adfærd

Tipping points

 • Strategifasthed i alle ledelseslag
 • Mod i erhvervsledelsen til at følge anbefalingerne i gapanalysen
 • Konsekvens i rådgiveradfærd og feedbackkultur
 • Stærk projektledelse/styring af programdirektør og Change team
Tilbage til oversigt