Danica Pension
Danica Pension

Agilitet i kulturen med værdifulde sidegevinster

Fra årlige MUS-samtaler til korte, hyppige og effektfulde check-in samtaler.

Udgangspunkt

 • Strategien er digitalisering, kundeorientering og lønsom vækst
 • Kravet er mere agilitet i performancekulturen
 • Alle ledere taler med deres medarbejdere, men med meget forskellig effekt
 • Lederne skal tættere på medarbejderne og medarbejderne tættere på kunderne

Udfordring

 • At få mere ud af de 1.480 timer, der bruges på MUS med ca. 500 medarbejdere
 • Præmissen er, at tidsforbruget er det samme som før
 • Traditionel MUS skaber ikke nok værdi
 • Det kræver struktur og kommunikationsfærdigheder at gøre samtalen kort og præcis

Proces

 • MUS-samtaler konverteres til ti-minutters ugentlige check-in samtaler
 • Kortlægning af de mest værdiskabende temaer og udfordringer gennem interviews af 20 ledere på tværs af funktioner og forretningsområder
 • Train the Trainer koncept for 3 HR Partnere
 • Træning af 80 ledere i 2×3 timer

Resultat

 • Sygefravær reduceret med 25% de første 3 måneder
 • Mere profitabel fordeling af taletid og fokus på alle medarbejdere uanset performance
 • Lederne (re)agerer på afvigelser og problemer i opløbet
 • Mere positive og fremadrettede samtaler accelererer læring og engagement

Tipping points

 • Analysen afdækker niveau, nøgleudfordringer og barrierer i kulturen
 • Metoden skal tilpasses forskellige lederroller, ratioer og kontaktpunkter til medarbejdere
 • Kondensering af MUS-skema til én side forenkler og fokuserer samtalerne
 • Strukturen understøtter gode ledelsesvaner og daglig drift
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK