Danica Pension
Danica Pension

Agilitet i kulturen med værdifulde sidegevinster

Fra årlige MUS-samtaler til korte, hyppige og effektfulde check-in samtaler.

Udgangspunkt

 • Strategien er digitalisering, kundeorientering og lønsom vækst
 • Kravet er mere agilitet i performancekulturen
 • Alle ledere taler med deres medarbejdere, men med meget forskellig effekt
 • Lederne skal tættere på medarbejderne og medarbejderne tættere på kunderne

Udfordring

 • At få mere ud af de 1.480 timer, der bruges på MUS med ca. 500 medarbejdere
 • Præmissen er, at tidsforbruget er det samme som før
 • Traditionel MUS skaber ikke nok værdi
 • Det kræver struktur og kommunikationsfærdigheder at gøre samtalen kort og præcis

Proces

 • MUS-samtaler konverteres til ti-minutters ugentlige check-in samtaler
 • Kortlægning af de mest værdiskabende temaer og udfordringer gennem interviews af 20 ledere på tværs af funktioner og forretningsområder
 • Train the Trainer koncept for 3 HR Partnere
 • Træning af 80 ledere i 2×3 timer

Resultat

 • Sygefravær reduceret med 25% de første 3 måneder
 • Mere profitabel fordeling af taletid og fokus på alle medarbejdere uanset performance
 • Lederne (re)agerer på afvigelser og problemer i opløbet
 • Mere positive og fremadrettede samtaler accelererer læring og engagement

Tipping points

 • Analysen afdækker niveau, nøgleudfordringer og barrierer i kulturen
 • Metoden skal tilpasses forskellige lederroller, ratioer og kontaktpunkter til medarbejdere
 • Kondensering af MUS-skema til én side forenkler og fokuserer samtalerne
 • Strukturen understøtter gode ledelsesvaner og daglig drift
Tilbage til oversigt