Ase
Ase

56% flere helkunder og 30% færre fortrydelser på 16 uger

Udvikling, beskrivelse og forankring af ‘best practice’ i salget skaber markante resultater

Udgangspunkt

 • ASE er på en kommerciel rejse, hvor strategien er forenkling og mere værdi for de rigtige
 • Ambitionen er en mere kommerciel og værdiskabende kultur
 • Målet er højere hitrater, mersalg til yndlingskunden, positionering og kundefastholdelse
 • Ønske om at blive ‘mere ens end forskellige’, og løfte salgsledelsen til næste niveau
 • Udbredt ønske om at gå fra ‘hvad’ til ‘hvordan’ i konkret adfærd

Udfordring

 • Strategien stiller krav til mere værdiskabende salgsadfærd blandt ledere og trænere
 • Uensartet salgsledelsesadfærd og performancevarians blandt salgsteams
 • Prisdialoger, afslag og lange samtaler forstærker ‘churn’ og frustration
 • Stærkt værktøjsapparat som ikke var oversat til konkret adfærd i dagligdagen

Proces

 • Analyse af niveau, krav og potentialer i struktur, kommunikation, adfærd og resultater (pensum, interviews, realtime observationer, deep dive, debrief med anbefalinger)
 • Udvikling af adfærdsdesign, idé og koncept p.b.a. anbefalinger
 • Produktion, implementering og forankring af profitabel adfærd
 • Etablering af kommerciel styregruppe med tyngde i forankring og eksekvering

Resultat

 • Fuld accept af strategien hos ledere og medarbejdere
 • Rekord i salg af lønsikringer og helkunder
 • Markant stigning i lønsikringssalg, 30% reduktion i fortrydelser,
  og 56% flere helkunder efter 16 uger
 • Stolthed i kulturen, kernekundefokus, selvtillid og gejst
 • ‘Heltene’ er dem der skaber helkunder, mersælger og rådgiver med værdi

Tipping points

 • Ledernes strategifasthed i hverdagen, sikrer en motiveret organisation
 • ‘Hvordan’-niveau og ‘best practice’ synliggøres og anerkendes i dagligdagen
 • Lederne kan ‘connecte the dots’ og skabe sammenhæng mellem struktur og adfærd
 • Bonusmodel afspejler den strategiske retning, og skaber gejst, sult og motivation
Tilbage til oversigt

The website uses cookies to improve your experience, evaluate the use of the individual elements on the website and to support the marketing of our services.
By clicking on the website you accept the website’s use of cookies. Read more

OK