Ase
Ase

56% flere helkunder og 30% færre fortrydelser på 16 uger

Udvikling, beskrivelse og forankring af ‘best practice’ i salget skaber markante resultater

Udgangspunkt

 • ASE er på en kommerciel rejse, hvor strategien er forenkling og mere værdi for de rigtige
 • Ambitionen er en mere kommerciel og værdiskabende kultur
 • Målet er højere hitrater, mersalg til yndlingskunden, positionering og kundefastholdelse
 • Ønske om at blive ‘mere ens end forskellige’, og løfte salgsledelsen til næste niveau
 • Udbredt ønske om at gå fra ‘hvad’ til ‘hvordan’ i konkret adfærd

Udfordring

 • Strategien stiller krav til mere værdiskabende salgsadfærd blandt ledere og trænere
 • Uensartet salgsledelsesadfærd og performancevarians blandt salgsteams
 • Prisdialoger, afslag og lange samtaler forstærker ‘churn’ og frustration
 • Stærkt værktøjsapparat som ikke var oversat til konkret adfærd i dagligdagen

Proces

 • Analyse af niveau, krav og potentialer i struktur, kommunikation, adfærd og resultater (pensum, interviews, realtime observationer, deep dive, debrief med anbefalinger)
 • Udvikling af adfærdsdesign, idé og koncept p.b.a. anbefalinger
 • Produktion, implementering og forankring af profitabel adfærd
 • Etablering af kommerciel styregruppe med tyngde i forankring og eksekvering

Resultat

 • Fuld accept af strategien hos ledere og medarbejdere
 • Rekord i salg af lønsikringer og helkunder
 • Markant stigning i lønsikringssalg, 30% reduktion i fortrydelser,
  og 56% flere helkunder efter 16 uger
 • Stolthed i kulturen, kernekundefokus, selvtillid og gejst
 • ‘Heltene’ er dem der skaber helkunder, mersælger og rådgiver med værdi

Tipping points

 • Ledernes strategifasthed i hverdagen, sikrer en motiveret organisation
 • ‘Hvordan’-niveau og ‘best practice’ synliggøres og anerkendes i dagligdagen
 • Lederne kan ‘connecte the dots’ og skabe sammenhæng mellem struktur og adfærd
 • Bonusmodel afspejler den strategiske retning, og skaber gejst, sult og motivation
Tilbage til oversigt