Danica Pension
Danica Pension

22.000 færre opkald efter 4 måneders intensivt forløb

Eksekvering og forankring af værditilbud reducerer travlhed ved telefonerne.

Udgangspunkt

 • Danicas værdiløfte er, at levere finansiel tryghed i alle kundekontakter
 • Danicalinjen modtager 220.000 opkald p.a. og 300 mails per dag
 • 5 teamledere og 30 medarbejdere med høj faglighed/stor erfaring
 • Målet er, at forankre finansiel tryghed i servicekultur og kundeoplevelser

Udfordring

 • Følelse af konstant travlhed og underbemanding
 • Høj genkaldsrate
 • Stor performancevarians i samtaletid, genkald, AHT, NPS, CES m.fl.
 • Selvopfattelse, adfærd og samtalestruktur er nøgleudfordringer

Proces

 • Arbejdsmøder, desk research og involvering af coaches og teamledere
 • Nøgletal fra Aktuariatet oversættes til tommelfingerregler og Klare Anbefalinger
 • Analyse af båndede samtaler oversættes til adfærd og feedback model
 • Train the trainer, træning af medarbejdere, medlytning og ‘alignment’ af værdikæden

Resultat

 • 22.000 færre viderestillinger om året
 • Genkald reduceret fra 11% til 6%
 • 8,8 på 9-skala svarer, at de fik en Klar Anbefaling
 • NPS-score steget til plus 48
 • 66% af kunderne vil anbefale Danica til venner og familie

Tipping points

 • Tommelfingerregler, formuleringer og samtalestruktur forankret i adfærd og kultur
 • Varig driftsændring (ikke et projekt eller et kursus)
 • Kondensering af de gode spørgsmål til hvert tema (Udbetaling, fratrædelse osv.)
 • Målepunkter ændret, så de nu understøtter den nødvendige adfærd

 

 

 

 

Tilbage til oversigt